Chính sách bảo mật

388betcasino.top cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp và cải thiện dịch vụ cho bạn. Qua việc sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản của chúng tôi hoặc người dùng.

Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, gửi phản hồi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email. Các thông tin thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và các thông tin khác liên quan. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi thông tin cập nhật, tin tức hoặc các thông báo liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Bạn có quyền từ chối nhận các thông tin này bằng cách hủy đăng ký thông qua liên kết trong email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

  • Mục đích thu thập thông tin

Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được có thể được sử dụng để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ
  • Liên hệ và hỗ trợ khách hàng
  • Phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng
  • Gửi thông tin cập nhật và thông báo

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải thông tin trên Internet là 100% an toàn và đáng tin cậy. Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn của thông tin cá nhân khi bạn truyền tải thông tin đến chúng tôi. Việc truyền tải thông tin cá nhân là do sự chấp nhận rủi ro của bạn.

Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được các mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư này trừ khi đòi hỏi pháp luật để lưu giữ thời gian lâu hơn.