Điều khoản sử dụng

Xin chào và hoan nghênh bạn đến với trang web 388betcasino.top. Trang web này được vận hành bởi công ty ABC và bạn cần đọc và hiểu những điều khoản dưới đây trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web 388betcasino.top, tức là bạn đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản được quy định ở đây.

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Điều khoản sử dụng mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào tức là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Tài khoản người dùng

Khi đăng ký tài khoản trên trang web 388betcasino.top, bạn phải đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin cá nhân mình. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và hoạt động trên tài khoản của mình. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy tài khoản của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi, nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản sử dụng của trang web hoặc liên quan đến hoạt động gian lận, vi phạm pháp luật hoặc các quy định khác.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web 388betcasino.top và tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào logo, hình ảnh, văn bản và tài liệu khác, đều thuộc sở hữu của công ty ABC hoặc các bên thứ ba. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

  • Bạn không được thực hiện bất kỳ hình thức nào của việc sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng nội dung trên trang web để thương mại hóa, thu thập dữ liệu hoặc gửi thư rác.
  • Bạn không được can thiệp vào hệ thống trang web bằng cách sử dụng phần mềm hoặc công cụ tự động.

Trách nhiệm và giới hạn

Chúng tôi cung cấp trang web 388betcasino.top 'as is' và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc hoạt động không bị gián đoạn của trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web này và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung ngoại lệ hoặc liên kết đến các trang web bên ngoài mà không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi.
  • Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng liên tục và không bị gián đoạn của trang web.